http://www.samuraispirits-official.com/character/shizumaru/img/shizumaru_zankurou.jpg
Тема о Шизумару в третьей игре серии Samurai Spirits 3: Zankuro Musouken